Integritetspolicy för medlemmar

Syfte

Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev och registrering hos SSDF. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

I vilka fall behandlas personuppgifter och vilken laglig grund finns för detta?

Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts.
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt stadgarna.

Samtycke: Du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel på detta är t.ex. om du önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev och även för registrering hos SSDF som DK Fenan ombesörjer.

Intresseavvägning: Här görs en avvägning vilken kan resultera i att vi bedömer oss ha ett intresse att få behandla personuppgifter.

Exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:

 • Kunna hantera ditt medlemskap på vår webbplats (inkl. skicka din beställning, hantera returer, samt kunna skicka meddelande om leveransstatus mm)
  Behandlingen baseras på: medlemskap
 • Kunna hantera förfrågningar från dig via vår kundservice.
  Behandlingen baseras på: medlemskap
 • Kunna skicka ut nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig.
  Behandlingen baseras på: samtycke

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Personnummer för registrering i SSDF
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara, tjänst eller utflykt som har beställts eller bokats)
 • Kontaktuppgifter till anhörig
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

 • Rätt till registerutdrag. Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.
 • Rätt att dra tillbaka medgivande. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss. Ett exempel på detta kan vara att du inte längre vill få fler nyhetsbrev skickade till dig.
 • Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.
 • Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.
 • Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se).
 • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Såhär länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. T.ex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.
Exempel på lagringsperioder:

Vid kundserviceärenden
Lagringsperiod: en (1) månad efter att kundservice-ärendet har avslutats.
Vid marknadsföringsaktiviteter
Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna tills du drar tillbaka ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att vår sajt och våra system behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter utan samtycke från dig.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Dykarklubben Fenan ansvarar för personuppgiftshantering kopplat till denna webbplats och mailutskick från densamma.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Så långt det är möjligt försöker vi alltid se till att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

Vår e-post policy

På detta sätt efterföljer vi GDPR gällande ostrukturerade data i e-post. Vi efterlever denna policy oavsett om det handlar om e-post som skickas internt eller externt.
När vi mottagit och läst e-posten, bedömer vi alltid om uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter.
Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter i oskyddad e-post. Vi behandlar eller lagrar aldrig personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda i vår e-post.
Vi informerar löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifter.
Du kan läsa hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Har du fler frågor?

Det är alltid enkelt att komma i kontakt med oss. Om du vill du veta mer om vår integritetspolicy, eller nyttja dina rättigheter kring dina personuppgifter, så kontaktar du oss enklast via mail: kontakt@dkfenan.se
Integritetspolicyn är senast uppdaterad: 2020-12-05.
Du finner alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy här på vår webbplats. I det fall vi gör uppdateringar som är av avgörande art, så kommer du att få information kring detta på vår webbplats och/eller via mail.

Cookie policy

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Vad är Cookies och varför använder vi dem?

Cookies används idag på de flesta webbplatser, så även på emmaisraelsson.com. Cookies är data som sparas i din webbläsare och används för att förbättra din användarupplevelse så att du t.ex. inte behöver välja språk varje gång du besöker en webbplats. Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. Ofta är användningen av cookies nödvändig för att kunna erbjuda fullgod funktionalitet eller för kunna ge en mer relevant marknadsföring. Godkänner man inte cookies brukar man t.ex. inte kunna handla i en webbshop. Med hjälp av cookies så får vi även bättre statistik som vi kan använda för att förbättra din upplevelse ytterligare. På vår webbplats förekommer även så kallade tredjeparts cookies, detta är cookies som sätts av externa parter som vi anlitar. Det kan t.ex. vara en cookie från Google som hjälper oss att kunna utvärdera och mäta trafiken på vår webbplats.

Det är enkelt att ta bort och neka Cookies

Du kan själv på ett enkelt sätt välja om du vill acceptera kakor på din dator eller ej. Vill du inte ta emot dem kan du ställa in så att din webbläsare automatiskt tackar nej till nya kakor. Ett annat alternativ är att välja att bli informerad varje gång som en webbplats begär att få lagra en cookie. Dessutom kan du, när som helst, enkelt radera cookies. 
Nedan finner du instruktioner kring hur du kan hantera och radera cookies i de vanligaste webbläsarna

Safari https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=sv_SE&viewlocale=sv_SE

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=se

Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat?redirectlocale=sv&redirectslug=Ta+bort+kakor

Opera https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Flash http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Ta bort cookies på din iPhone https://support.apple.com/sv-se/HT201265

Samtycke

Genom att du besöker vår webbplats samt att du har din dator inställd på att tillåta cookies, så samtycker du till att vi använder cookies. Som vi beskrivit ovan kan du enkelt avstå från att lämna samtycke samt återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i din webbläsare/dator. Väljer du att inte acceptera kakor kan funktionaliteten på vissa webbplatser bli begränsad.

Vi samarbetar också med företag för att förbättra vår online-marknadsföring och för att säkerställa att du endast ser relevanta annonser, då använder vi exempelvis Facebook och Google.

Förutom att ändra inställningarna i din webbläsare har du även möjlighet att neka cookies från vissa annonsnätverk, läs mer om detta här: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Du kan även ställa in hur du vill se annonser i Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Läs mer om hur Googles policys här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv